15/05/2021 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Hà độ
清河渡

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:24

 

Nguyên tác

波傾滄海入,
水引碧峰來。
今古如行客,
江山往復回。

Phiên âm

Ba khuynh thương hải nhập,
Thuỷ dẫn bích phong lai.
Kim cổ như hành khách,
Giang sơn vãng phục hồi.

Dịch nghĩa

Sóng nghiêng biển xanh mà trút vào,
Nước dẫn gió biếc cùng lùa tới.
Cái nay và cái xưa cũng như người đi đường,
Giang sơn đi qua rồi đi lại.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Sóng nghiêng vào đại dương,
Nước luồn khắp vách đá..
Giang san là vô thường.
Kim cổ là hành giả...
Thanh Hà cũng có tên là Thanh Khê, tức cửa biển sông Gianh, Quảng Bình.

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Thanh Hà độ