18/05/2024 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư song tức sự
書窗即事

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 11/01/2013 16:29

 

Nguyên tác

花落春無語,
春歸鳥自啼。
多情是蜂蝶,
飛過粉墻西。

Phiên âm

Hoa lạc xuân vô ngữ,
Xuân quy điểu tự đề.
Đa tình thị phong điệp,
Phi quá phấn tường tê (tây).

Dịch nghĩa

Hoa rơi xuân không nói một lời
Xuân sang chim tự hót
Đa tình là loài ong bướm
Bay qua bức tường vôi mé tây

Bản dịch của Hà Như

Hoa tàn xuân chẳng nói
Xuân đến chim ríu gọi
Ong bướm thật đa tình
Tường tây không chắn nổi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Thư song tức sự