05/12/2022 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hà thượng Đoàn thập lục
寄河上段十六

Tác giả: Lư Tượng - 盧象

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 12:44

 

Nguyên tác

與君相識即相親,
聞道君家住孟津。
為見行舟試借問,
客中時有洛陽人。

Phiên âm

Dữ quân tương thức tức tương thân,
Văn đạo quân gia trú Mạnh Tân[1].
Vị kiến hành chu thí tá vấn,
Khách trung thì hữu Lạc Dương[2] nhân.

Dịch nghĩa

Vừa mới gặp em ta đã coi em thân thiết lắm rồi,
Được biết nhà em ở bến đò Mạnh Tân.
Gặp đò dọc chở khách, ta ghé hỏi thăm,
Lúc đó trên đò toàn là khách ở Lạc Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa gặp em đã như thân thiết
Bến Mạnh Tân được biết nhà em
Hỏi thăm đò dọc thử xem
Ai dè hành khách toàn miền Lạc Dương
Đoàn thập lục không rõ thân thế.

[1] Bến đò nay ở phía nam huyện Mạnh, tỉnh Hà Nam.
[2] Cũng thuộc tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Tượng » Ký hà thượng Đoàn thập lục