13/06/2024 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:28

 

Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề