03/10/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mua hoa

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 00:23

 

Anh mua bó hồng tươi
Tặng người anh gặp gỡ
- Người ta bỏ tôi rồi;
Tôi mua làm chi nữa ?

Anh dùng bó huệ trắng
Biếu một kẻ tương thân.
- Tôi có một người bạn
Nhưng may chẳng được gần.

Đừng hỏi nữa người ơi!
Tôi chẳng thích hoa tươi.
Người bán giùm hoa héo
Để tôi tặng lòng tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Mua hoa