31/05/2024 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn
五月初一遇再朔祝文

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2012 05:56

 

Nguyên tác

初朔在室,
再朔在船。
流水一帶,
高山兩邊。
誰復知我,
獨撫空絃。

Phiên âm

Sơ sóc tại thất,
Tái sóc tại thuyền.
Lưu thuỷ nhất đới,
Cao sơn lưỡng biên.
Thuỳ phục tri ngã,
Độc phủ không huyền.

Dịch nghĩa

Ngày sơ sóc còn ở nhà
Ngày tái sóc nay ở thuyền
Một dòng nước chảy
Núi cao hai bên
Ai biết ta nữa
Một mình vỗ đàn không

Bản dịch của Phan Văn Các

Sơ sóc ở nhà
Tái sóc ở thuyền
Một dòng nước chảy
Núi cao hai bên
Còn ai biết ta
Riêng vỗ không huyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Ngũ nguyệt sơ nhất ngộ tái sóc chúc văn