24/03/2023 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm thằng bồ nhìn

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 18/03/2008 04:46

 

Lơ láo kìa ai đứng cạnh bờ
Trần ai tri kỷ đã ai chưa?
Ba thu mưa gió người chơ[1] mộc
Bốn mặt giang sơn áo phất cờ
Được việc thế thôi, cầy chẳng biết
Khinh đời ra dáng, gọi không thưa
Lâu nay thiên hạ văn minh cả
Bác mấy ngàn năm vẫn thế ư?
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
[1] Trơ, trong nguyên bản tác giả viết “chơ”, cũng như “bồ nhìn” thay vì bù nhìn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Thăm thằng bồ nhìn