02/07/2022 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 08
竹枝歌其八

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:52

 

Nguyên tác

白頭漁父白頭妻,
網得魚多夜不歸。
生怕渡官搜著稅,
巴東轉柁向巴西。

Phiên âm

Bạch đầu ngư phủ bạch đầu thê,
Võng đắc ngư đa dạ bất quy.
Sinh phạ độ quan sưu trứ thuế,
Ba đông chuyển đả hướng Ba tê.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Tóc bạc trắng cặp vợ chồng ngư phủ
Lưới cá nhiều đêm đến chẳng lui về
Vì sợ quan bến đò kêu nộp thuế
Từ Ba đông chuyển hướng ngược Ba tây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 08