19/10/2021 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát cho chó cắn bò lồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:43

 

Hát cho chó cắn bò lồng,
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo.
Hát cho chó cắn bò kêu,
Hát cho ông lão trong lều bò ra.
Khảo dị:
Hát cho chó cắn mèo kêu,
Hát cho ông lão chui rào mà sang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hát cho chó cắn bò lồng