10/12/2022 07:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư cảm
書感

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2012 14:07

 

Nguyên tác

繈負客淮潁,
髧髦逢亂離。
中原遂乖隔,
北望每傷悲。
泛渭題新賦,
遊嵩續舊詩。
死生雖異世,
此意未應移。

Phiên âm

Cưỡng phụ khách Hoài Dĩnh,
Đam mao phùng loạn ly.
Trung nguyên toại quai cách,
Bắc vọng mỗi thương bi.
Phiếm Vị đề tân phú,
Du Tung tục cựu thi.
Tử sinh tuy dị thế,
Thử ý vị ưng di.

Dịch nghĩa

Khi còn ẵm ngửa thì ở Hoài, Dĩnh
Lúc để chỏm thì gặp bước loạn ly
Nhỡ nhàng xa cách Trung nguyên
Mỗi khi trông về phía bắc, lòng những đau thương
"Bơi thuyền sông Vị" làm bài phú mới
"Chơi núi Tung sơn" nối vần thơ xưa
Kẻ sống người chết dẫu khác đời nhau
Ý chí này vẫn chưa thay đổi

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Hoài, Dĩnh lênh đênh thuở lọt lòng
Khi vừa để chỏm gặp binh nhung
Trung nguyên ngảnh lại bao xa cách
Kinh bắc nhìn lên những não nùng
Phú mới đề bài "Bơi bến Vị"
Thơ xưa nối vận "Dạo non Tung"
Tử sinh xa cách đời tuy khác
Một mối tâm tình gắn bó chung
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thư cảm