09/08/2022 17:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghìm cương bên rừng một chiều xuống tuyết
Stopping by woods on a snowy evening

Tác giả: Robert Frost

Nước: Mỹ
Đăng bởi Miên vào 17/02/2010 10:48

 

Nguyên tác

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Bản dịch của Châu Diên

Rừng của ai vừa lạ vừa quen,
Nhà của ai nằm nơi làng bên;
Chẳng ai thấy ta dừng nơi đây
Mải ngắm nhìn tuyết đầy rừng cây

Chú ngựa nghĩ có điều quái dị
Dừng chân nơi không cửa không nhà,
Bên là rừng bên hồ đóng băng
Một chiều u buồn nhất trong cả năm.

Chú lắc mình rung chòm lục lạc,
Phải chăng đây có chuyện nhận nhầm.
Không một tiếng đáp lời trở lại
Trừ một hơi gió thoảng thì thầm.

Rừng yêu thương mắt sâu thăm thẳm.
Song ta còn bao chuyện phải làm,
Đường còn dài trước khi nhắm mắt
Đường còn dài trước khi xuôi tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Frost » Ghìm cương bên rừng một chiều xuống tuyết