08/12/2021 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 17 (Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh)
雜詩其十七(花落長川草色青)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:01

 

Nguyên tác

花落長川草色青,
暮山重迭兩冥冥。
逢春便覺飄蓬苦,
今日分飛一涕零。

Phiên âm

Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh,
Mộ sơn trùng điệt lưỡng minh minh.
Phùng xuân tiện giác phiêu bồng khổ,
Kim nhật phân phi nhất thế linh.

Dịch nghĩa

Hoa rụng xuống con sông dài, sắc cỏ xanh,
Núi về chiều hai quả gần nhau trông mờ mịt.
Xuân về mới biết kiếp sống phiêu bồng là khổ,
Hôm nay mới rơi xuống một giọt lệ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa trôi sông, xanh xanh sắc cỏ
Núi về chiều hai quả mịt mờ
Phiêu bồng khổ lúc xuân qua
Hôm nay giọt lệ xót xa lăn tròn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi kỳ 17 (Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh)