17/06/2021 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng hát sông Hương

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 16:13

 

       Trên dòng Hương Giang
       Em buông mái chèo
       Trời trong veo
       Nước trong veo
       Em buông mái chèo
       Trên dòng Hương Giang.

       Trăng lên trăng đứng trăng tàn
Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
       Thuyền em rách nát
       Mà em chưa chồng
       Em đi với chiếc thuyền không
Khi mô vô bến rời dòng dâm ô!
       Trời ơi em biết khi mô
Thân em hết nhục dày vò năm canh.
       Tình ôi gian dối là tình
Thuyền em rách nát còn lành được không?

       - Răng[1] không, cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
       Thơm như hương nhuỵ hoa lài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng
       Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
       Ngày mai trong nắng trắng ngần
Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
       Ngày mai bao lớp đời dơ
Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
       Cô ơi tháng rộng ngày dài
Mỏ lòng ra đón ngày mai huy hoàng
       Trên dòng Hương Giang...
Tháng 8-1938

Nguồn: Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959
[1] Tiếng Huế, như chữ “sao”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Tiếng hát sông Hương