03/04/2023 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Dương Vương nhạc nhân ca
髙陽王樂人歌

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 21:56

 

Nguyên tác

男兒但意氣,
不復論須錢。
無錢酒家過,
有錢酒家眠。
手攜雙雕弧,
射殺雙飛鳧。
不將向家去,
將向酒家胡。

Phiên âm

Nam nhi đãn ý khí,
Bất phục luận tu tiền.
Vô tiền tửu gia quá,
Hữu tiền tửu gia miên.
Thủ huề song điêu hồ,
Xạ sát song phi phù.
Bất tương hướng gia khứ,
Tương hướng tửu gia Hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thanh niên phải có chí khí,
Đừng nên bàn luận bạc tiền.
Không tiền qua ngoài quán rượu,
Có tiền say ngủ ở trong.
Tay cầm hai cây cung đẹp,
Bắn chết hai chú vịt trời.
Đừng nhắm hướng nhà lui lại,
Mà đến quán rượu Hồ cơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Cao Dương Vương nhạc nhân ca