07/12/2021 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất mị
不寐

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:11

 

Nguyên tác

春宵似暖非暖,
曉夢欲成未成。
風竹時驚雀噪,
月窗誰伴梅橫?

Phiên âm

Xuân tiêu tự noãn phi noãn,
Hiểu mộng dục thành vị thành.
Phong trúc thời kinh tước táo,
Nguyệt song thuỳ bạn mai hoành?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm xuân ấm mà sao không ấm
Ngủ thành mơ giấc sớm chưa thành
Gió lay trúc sẻ kinh huyên náo
Bạn cùng ai mai vắt song trăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Bất mị