12/08/2022 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 19:09

 

Phiên âm

Dinh hư thế cuộc nãi kham cùng,
Lậu hạng thê trì tại thử trung.
Kỷ khắc ca tàn liên dạ vũ,
Nhất hồ chước bãi mãn giang phong.
Kính môn ngẫu đối tu thiêm bạch,
Hoa cảnh nhàn khan diện đới hồng.
An đắc sơn hà y cựu nhật,
Càn khôn tuý luý nhất tao ông.

Dịch nghĩa

Việc nên hư trên đời không biết đâu là cùng,
Nơi ngõ quê này nương náu mãi lâu nay.
Tàn khúc ca đã mấy khắc mà đêm cứ mưa mãi,
Vừa chuốc xong một hồ rượu thì gió thổi đầy sông.
Vô tình soi gương thấy râu mình thêm bạc,
Thư thả xem hoa, mặt ửng màu hồng.
Ước gì non sông trở lại như ngày cũ,
Thì ta sẽ say tràn trời đất làm một thi ông.

Bản dịch của Nguyễn Văn Nghĩa

Vơi đầy việc thế biết đâu cùng,
Xóm hẹp mà an, ở thoả lòng.
Ca dứt mưa đêm ầm ập nóc,
Rượu rồi gió bão chập chờn sông.
Soi gương bỗng thấy đầu râu bạc,
Dạo cảnh như hay mặt mũi hồng.
Non nước ví mà như cũ được,
Trong tuần say mãi sướng hay không.
Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Tức sự