28/11/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thi kỳ 06
馬詩其六

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2014 14:31

 

Nguyên tác

飢臥骨查牙,
粗毛刺破花。
鬣焦朱色落,
髮斷鋸長麻。

Phiên âm

Cơ ngoạ cốt tra nha,
Thô mao thích phá hoa.
Liệp tiêu chu sắc lạc,
Phát đoạn cứ trường ma.

Dịch nghĩa

Đói quá nên ngã lăn ra, các đầu xương nhô lên cao,
Bộ lông thô kệch mất hẳn các hoa văn.
Lông bờm trên gáy đỏ ánh như lửa đã rụng,
Lông bờm trên trán như cỏ đay cao bị xén bớt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đói trơ xương, gục ngã
Lông phai hết xoáy hoa
Bờm gáy hồng rơi rụng
Bờm trán trụi xác xơ
Bài này ngụ ý tả nếp sống cơ cực tác giả đang phải chịu đựng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Mã thi kỳ 06