06/12/2021 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình thảo
庭草

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:30

 

Nguyên tác

楚草經寒碧,
逢春入眼濃。
舊低收葉舉,
新掩卷牙重。
步履宜輕過,
開筵得屢供。
看花隨節序,
不敢強為容。

Phiên âm

Sở thảo kinh hàn bích,
Phùng xuân nhập nhãn nùng.
Cựu đê thu diệp cử,
Tân yểm quyển nha trùng,
Bộ lý nghi khinh quá,
Khai diên đắc lũ cung.
Khán hoa tuỳ tiết tự,
Bất cảm cưỡng vi dung.

Dịch nghĩa

Cỏ vùng Sở xanh biếc đang trải qua cơn lạnh,
Gặp lúc xuân sang, hiện ra trong mắt càng thấy tươi.
Các lá cũ đang co quắp nay duỗi thẳng,
Mầm cuộn tròn mới nhú nay trương ra.
Lết dép cảm thấy nhẹ nhàng,
Trải chiếu sẽ chịu được nhiều lần.
Coi hoa là tuỳ theo thời tiết,
Không dám ép buộc vì vẻ đẹp.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thấm lạnh, cỏ Sở biếc,
Gặp xuân, mắt thêm tươi.
Lá cũ co nay duỗi,
Mầm mới náu giờ phơi.
Đi giày thấy nhẹ bước,
Trải chiếu ắt thảnh thơi.
Coi hoa tuỳ thời tiết,
Chẳng vì ham đẹp đòi.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đình thảo