03/12/2021 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông cử Ba

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:34

 

Cửa Vũ, ba nghìn sóng nhảy qua[1],
Ai ngờ mũ áo đến ...ba ba[2].
Đầu như lươn đất mà không lấm[3],
Thân tựa xà hang cũng ngó ra[4].
Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn,
Đất sét không ăn, ăn thịt gà!
Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng,
Hễ cắn ai thì sét mới tha![5]
[1] Vượt qua được cửa Vũ Môn (cá chép hoá rồng, thí sinh thi đỗ).
[2] Tác giả chơi chữ: “cử Ba” và “con ba ba”. Đáng lẽ mũ áo chỉ đến với cá chép, đã hoá rồng, nhưng bây giờ lại ban cho “ba ba”.
[3] Do câu “thân lươn bao quản lấm đầu”.
[4] Rắn núp trong hang ngó ra, vênh váo.
[5] Người ta bảo tính con ba ba rất ác, hễ cắn ai thì phải có tiếng sấm sét mới chịu nhả. Đây nói cử Ba rất tàn ác với dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Ông cử Ba