18/08/2022 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân tòng quân
送人從軍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 21:49

 

Nguyên tác

弱水應無地,
陽關已近天。
今君渡沙磧,
累月斷人煙。
好武寧論命,
封侯不計年。
馬寒防失道,
雪沒錦鞍韉。

Phiên âm

Nhược thuỷ ưng vô địa,
Dương quan dĩ cận thiên.
Kim quân độ sa thích,
Luỹ nguyệt đoạn nhân yên.
Hảo vũ ninh luận mệnh,
Phong hầu bất kế niên.
Mã hàn phòng thất đạo,
Tuyết một cẩm an tiên.

Dịch nghĩa

Sông Nhược vốn không có đất,
Dương quan đã là gần trời (vua).
Nay anh ra đi vào vùng sa mạc,
Tháng tháng mất liên lạc với cõi ngưởi.
Đánh giặc giỏi thì kể gì đến số mệnh,
Tạo công danh chẳng kể gì đến tuổi tác.
Ngựa bị lạnh, nên đề phòng việc nó bị lạc đường,
Tuyết rơi che kín cả cái yên gấm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhược thuỷ vốn không đất,
Dương quan lại gần trời.
Nay anh ra sa mạc,
Tháng tháng chẳng bóng người.
Không đợi tuổi, nhận chức,
Chớ kể mệnh, nhờ tài.
Ngựa rét phòng lạc lối,
Tuyết phủ ngập yên ngồi.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống nhân tòng quân