07/03/2021 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em về thưa với mẹ cha (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 17:37

 

Em về thưa với mẹ cha,
Mua trầu chợ Tứ, mua cau Lam Điền.
Cau Lam Điền mỗi tiền mỗi quả,
Trầu chợ Tứ mỗi lá một quan,
Em hiền lấy được chị ngoan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em về thưa với mẹ cha (III)