04/10/2022 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ luân đài - Tẩu giang biên
古輪臺-走江邊

Tác giả: Khổng Thượng Nhiệm - 孔尚任

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2018 17:05

 

Nguyên tác

走江邊,
滿腔憤恨向誰言。
老淚風吹面,
孤城一片,
望救目穿,
使盡殘兵血戰。
跳出重圍,
故國悲戀,
誰知歌罷剩空筵。

長江一線,
吳頭楚尾路三千。
盡歸別姓,
雨翻雲變。
寒濤東捲,
萬事付空煙。
精魂顯,
聲逐海天遠。

Phiên âm

Tẩu giang biên,
Mãn xoang phẫn hận hướng thuỳ nghiên (ngôn)?
Lão lệ phong xuy,
Cô thành nhất phiến,
Vọng cứu mục xuyên,
Sử tận tàn binh huyết chiến.
Khiêu xuất trùng vi,
Cố quốc bi luyến,
Thuỳ tri ca bãi thặng không diên.

Trường Giang nhất tuyến,
Ngô đầu Sở vĩ lộ tam thiên,
Tận quy biệt tính,
Vũ phiên vân biến.
Hàn đào đông quyển,
Vạn sự phó không yên.
Tinh hồn hiển đại chiêu,
Thanh trục hải thiên viễn.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tới bên sông,
Hướng ai bày tỏ hận trong lòng?
Gió thổi lệ già,
Thành côi một mảnh,
Mỏi mắt chờ trông,
Đem hết tàn quân tử chiến.
Ra khỏi trùng vây,
Nước xưa lưu luyến,
Ai hay tiệc dứt tiếng ca tàn.

Trường Giang một dải,
Đầu Ngô cuối Sở dặm ba ngàn,
Về cả tay người,
Mưa xoay gió chuyển.
Sóng lạnh về đông cuốn,
Muôn việc gởi mây ngàn.
Chờ kẻ chiêu hồn,
Góc bể tiếng vang vang.
Khúc này rút xứ từ xuất 38 (Trầm giang 沉江) vở kịch Đào hoa phiến 桃花扇 của tác giả, nội dung thể hiện ưu hoài cố quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Thượng Nhiệm » Cổ luân đài - Tẩu giang biên