09/07/2020 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói với tuổi đi tu quá sớm

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/05/2011 03:00

 

Sinh bình đầy đủ trăm năm
Lúc đi duỗi dọc lúc nằm duỗi ngang
Bình sinh đầy đủ một ngàn
Biển dâu lớp ngập lớp tràn ngập theo
Đi tu sớm hút chiều heo
Biển dâu càng giậy ngược trèo ngổn ngang
Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Nói với tuổi đi tu quá sớm