23/03/2023 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mỏng nhất mặt đàn bà

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 16:28

 

Mặt các cô sao vẫn mỏng quèn?
Hay là bà mụ nặn không nên.
Tốn bao son phấn tô vào mãi,
Chẳng thấy xương da mọc nữa lên.
Trẻ vẫn da công bôi với trát,
Già còn đái tật lóm và đen!
Từ nay có muốn thêm dầy dặn,
Đừng rửa, đừng chùi, cứ để nguyên.
Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 60

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Mỏng nhất mặt đàn bà