10/03/2021 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến học
勸學

Tác giả: Kỳ Đồng - 奇童

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 14/03/2012 15:01

 

Nguyên tác

五百年來會一逢,
名爲大可號爲童。
學丕瑩比年猶遜,
才不弼論齒則同。
書籍發揮遲老子,
大庭恢冠晩良公。
彼稱穎悟奇人口,
爾小生宜早立功。

Phiên âm

Ngũ bách niên lai hội nhất phùng,
Danh vi Đại Khả hiệu vi Đồng.
Học phi Oánh tỷ niên do tốn,
Tài bất Bật luân xỉ tắc đồng.
Thư tịch phát huy trì Lão tử,
Đại đình khôi quán vãn Lương công.
Bỉ xưng dĩnh ngộ kỳ nhân khẩu,
Nhĩ tiểu sinh nghi tảo lập công.

Dịch nghĩa

Năm trăm năm mới có một hội tao phùng
Tên ta là Đại Khả, gọi là Đồng
Sức học của Oánh không thể so với ta, tuổi ta còn kém Oánh
Tài năng của Bật không bì với ta được, tuổi lại ngang Bật
Tô Lão Tuyền cắp sách đi học cũng chậm
Lương Hiệu chiếm bảng ở sân rồng cũng muộn
Mấy người ấy đều được khen là thông minh kỳ lạ
Lớp học sinh nhỏ chúng mình nên sớm lập công

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Năm trăm năm lại hội tao phùng
Đại Khả là tên, hiệu chữ Đồng
Oánh tuổi hơn ta còn học kém
Bật tài chẳng vượt tuổi tuy đồng
Lớn rồi mới học kìa Tô lão
Già đỗ trạng nguyên nọ Lương công
Thiên hạ thường khen là bậc giỏi
Học sinh mình phải sớm thành công
Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 104, NXB Văn Học, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Đồng » Khuyến học