09/12/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dăng tử thấu song kệ
蠅子透窗偈

Tác giả: Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư - 白雲守端禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 07:06

 

Nguyên tác

為愛尋光紙上鑽,
不能透處幾多般。
忽然撞著來時路,
始覺平生被眼瞞。

Phiên âm

Vi ái tầm quang chỉ thượng toàn,
Bất năng thấu xứ kỷ đa bàn.
Hốt nhiên chàng trước lai thì lộ,
Thuỷ giác bình sinh bị nhãn man.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Xuyên giấy dán song tìm ánh sáng
Loay hoay chẳng thoát được ra ngoài
Thình lình gặp lại đường vào cũ
Mới biết trước kia mắt thấy sai
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư » Dăng tử thấu song kệ