19/01/2021 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một tỉnh mười mê

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:36

 

Tôi từ một tỉnh mười mê
Đêm điên ngày dại nhớ quê hương nào
Của tình mộng tưởng chiêm bao
Ngàn thu rớt hột lũy hào tan hoang
Em từ ngẫu nhĩ đa mang
Mở lời vâng tạc đá vàng thủy chung
Rồi ra tai họa trùng trùng
Đi về kết tập hãi hùng ra sao
Đoạn trường là số thế nào
Không sau không trước niềm đau không đầu
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Một tỉnh mười mê