06/07/2022 23:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hảo sự cận - Ngư phủ từ
好事近-魚父詞

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 14:22

 

Nguyên tác

搖首出紅塵,
醒醉更無時節。
生計綠簑青笠,
慣披霜衝雪。
晚來風定釣絲閒,
上下是新月。
千里水天一色,
看孤鴻明滅。

Phiên âm

Dao thủ xuất hồng trần,
Tỉnh tuý cánh vô thì tiết.
Sinh kế lục thoa thanh lạp,
Quán bi sương xung tuyết.
Vãn lai phong định điếu ty nhàn,
Thượng hạ thị tân nguyệt.
Thiên lý thuỷ thiên nhất sắc,
Khán cô hồng minh diệt.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thoát ra khỏi hồng trần
Say tỉnh không kỳ thời tiết
Cuộc sống áo tơi nón lạt
Vẫn dầm sương dấn tuyết
Chiều về gió lặng chỉ câu buông
Trên dưới vành tân nguyệt
Ngàn dặm nước trời một sắc
Thoáng hồng bay mờ mịt
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Hảo sự cận - Ngư phủ từ