30/10/2021 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Thôn cư
清平樂-村居

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 18:28

 

Nguyên tác

茅檐低小,
溪上青青草。
醉裡吳音相媚好,
白髮誰家翁媼?

大兒鋤豆溪東,
中兒正織雞籠。
最喜小兒無賴,
溪頭臥剝蓮蓬。

Phiên âm

Mao thiềm đê tiểu,
Khê thượng thanh thanh thảo.
Tuý lý Ngô âm[1] tương mỵ hảo,
Bạch phát thuỳ gia ông ẩu?

Đại nhi sừ đậu khê đông,
Trung nhi chính chức kê lung.
Tối hỉ tiểu nhi vong lại,
Khê đầu ngoạ tước liên bồng.

Dịch nghĩa

Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh xanh cỏ.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó?

Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Hể hả nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thềm tranh thấp nhỏ,
Bên suối xanh xanh cỏ.
Chếnh choáng giọng Ngô đang thủ thỉ,
Đôi vợ chồng già ai đó ?

Cậu cả xới đậu khe đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Hể hả nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu sông!
[1] Giọng Ngô, chỉ tiếng địa phương Giang Tây. Thời Xuân Thu, đây là lãnh thổ của nước Ngô. Tân Khí Tật làm bài này khi đang sống ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thanh bình nhạc - Thôn cư