30/06/2022 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 1
述懷其一

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2016 16:28

 

Nguyên tác

一榻閒花伴藥籠,
傾陽耿耿負葵衷。
連年省部徵書到,
慚愧衰翁似懶翁。

Phiên âm

Nhất tháp nhàn hoa bạn dược lung,
Khuynh dương cảnh cảnh phụ quỳ trung.
Liên niên tỉnh bộ trưng thư đáo,
Tàm quý suy ông tự lãn ông.

Dịch nghĩa

Một chõng hoa nhàn bạn với tủ thuốc
Lòng hoa quỳ cư hướng theo ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng
Suốt năm, thư gọi của tỉnh, bộ gửi đến
Thẹn thùng thay, ông già ốm yếu mà lại giống như ông lão lười

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chõng đầy hoa rụng, thuốc đầy rương
Lòng tựa hoa quỳ hướng ánh dương
Thư trát đầy năm chưa đáp một
Ốm eo đâu phải chuyện coi thường
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Thuật hoài kỳ 1