29/06/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tựa

Tác giả: Lê Xuân Đố

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2008 02:12

 

Cho em cả vũ trụ này
anh buồn chỉ thiếu lược cài của em
cái hôn một chấm trong đêm
cho em chỗ tựa ở trên cõi đời
Tập thơ Hồn nhiên/ Lê Xuân Đố/ NXB Văn nghệ TP HCM - 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Xuân Đố » Tựa