23/09/2020 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường rồng khéo đắp vững vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 13:55

 

Đường rồng khéo đắp vững vàng,
Để anh đi lại với nàng cho quen.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường rồng khéo đắp vững vàng