23/03/2023 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà thơ R.
* * * (Poeta R.)

Tác giả: Ryszard Kapuściński

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Lilia vào 23/10/2008 08:31

 

Nguyên tác

Poeta R.:

gruźlica
alkohol
od czasu do czasu
wiersz

Bản dịch của Thái Linh

Nhà thơ R.:

Bệnh lao
Rượu
đôi lúc
là thơ.
Trích từ tập "Quy luật tự nhiên", 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryszard Kapuściński » Nhà thơ R.