26/10/2021 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ bi cứu khổ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 11:38

 

Các vị từ núi đá hiện ra
Hay từ trời cao mới giáng?

Cảm thương một vùng úng hạn
Chúng sinh cực nhọc lầm than
Nhiều cảnh đời ly tán
Nhiều bom đạn bão giông
Máu, nước mắt ròng ròng
Rừng núi đất đai còn in dấu...

Các vị sẻ chia, an ủi
Nỗi buồn đau đời thường
Các vị cảm thương
Những trầm luân bất hạnh
Tai ương biết đâu mà tránh
Phận hèn bèo nổi long đong...

Năm trăm vị ngồi yên vị
Mà lòng chia sẻ trăm nơi;
Mỗi lời khấn nguyện
Gửi lại đây một mảnh cuộc đời!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Từ bi cứu khổ