26/07/2024 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Quan Huy Ích

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2023 07:25

 

Khát mong âm ấm xuân nồng
Nụ đào nghẹn giá tàn đông mở chờ
Vô tình ngọn gió vu vơ
Vặt nhành liễu biếc bơ thờ tóc bay
Trắng trong khép nép mai gầy
Ong ong nỗi nhớ đong đầy buồng tim
Ngang trời lẻ một tiếng chim
Mảnh mai, lảnh lót, bổng chìm nổi trôi
Xuân đem hương sắc cho đời
Để người thắm má hồng môi điệu đàng
Ôm lòng... tôi đợi xuân sang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Huy Ích » Xuân