29/11/2021 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Hàm quan
古函關

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:15

 

Nguyên tác

破落古關城,
猶能扼帝京。
今朝行客過,
不待曉雞鳴。

Phiên âm

Phá lạc cổ quan thành,
Do năng ách đế kinh.
Kim triêu hành khách quá,
Bất đãi hiểu kê minh[1].

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành ải xưa tuy đà phá sập
Nhưng vẫn còn chắn lấp kinh vua
Ngày nay hành khách đi qua
Không chờ gà gáy sáng, ra khỏi thành.
[1] Không chờ gà gáy sáng. Lấy tích Mạnh Thường Quân đi sứ Tần, bị vua Tần giữ lại, Mạnh Thường Quân tìm cách trốn được đến ải Hàm Cốc vào buổi tối. Tại đây phải chờ đến sáng khi gà gáy, cửa ải mới mở ra cho người qua lại, Mạnh Thường Quân rất nôn nóng vì quân Tần đuổi theo sau. Trong những tân khách đi theo Mạnh Thường Quân, có người giả làm gà gáy giống y gà thật, gà chung quanh đó gáy theo, quan giữ ải tưởng trời sáng, mở cửa cho đi, quân Tần đuổi theo nhưng không kịp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Cổ Hàm quan