12/06/2023 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Minh Ninh tân văn biên sự cảm tác

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 28/12/2022 23:57

 

Phiên âm

Vạn lý bái sư quy,
Tỉnh sà chỉ cựu ky.
Hựu văn biên kiểu thượng,
Do kiến tái trần phi.
Quỳnh cửu ca không phú?
Tân chưng trạch cửu hy!
Chinh nhân cận hương quốc,
Sắc hỷ khước tình vi.

Dịch nghĩa

Hoàn thành trọng trách từ muôn dặm trở về,
Thuyến đi sứ thẳng hướng về bến đá cũ.
Được nghe tin tức nơi biên cảnh,
Còn thấy cả bụi trần bốc mịt mù.
Bài ca giao hảo hoá ra hát suông?
Ơn củi lửa từ lâu đã hiếm rồi!
Nguời đi xa sắp về tới đất nước,
Mà niềm vui lại pha lẫn lo âu.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Xong trọng trách, đường về muôn dặm,
Thuyền sứ nay nhằm thẳng bến xưa.
Đã nghe tin tức cõi bờ,
Lại trông thấy bụi mịt mờ ải quan.
Suông tình nhỉ! ca vang giao hảo,
Ơn lửa nồng: chuyện hão từ lâu.
Sắp về đất nước gặp nhau,
Nỗi mừng xen lẫn lo âu lạ nhường!
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Đề Minh Ninh tân văn biên sự cảm tác