15/06/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói với Hamburger

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 23/08/2013 02:54

 

Sẽ đến lúc mày cũng thành ngon
Không!
Ít ra mày cho tao đỡ đói
Nói thật nhé, lời tao muốn nói
Tao chán ghét mày!
Như chán ghét đời nay
Tao chỉ có hai tay
Phải ôm giữ biết bao nhiêu thứ
Ừ,quẳng gánh lo đi tao biết chứ
Nhưng cái khổ của mình tao chẳng thể quẳng cho ai
Ghét cái mặt mày vẫn phải gặp mày sáng mai
Chẳng cần nói goodbye
Có khi tối mai vẫn gặp

Sẽ đến lúc mày cũng thành ngon
Không !
Ít ra mày giúp cho tao đỡ đói.
Newyork 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Nói với Hamburger