16/10/2021 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất đô lai Trần, sở thừa thuyền thượng hữu đề kỳ 1
出都來陳所乘船上有題其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 01:48

 

Nguyên tác

蛙鳴青草泊,
蟬噪垂楊浦。
吾行亦偶然,
及此新過雨。

Phiên âm

Oa minh thanh thảo bạc,
Thiền táo thuỳ dương phố.
Ngô hành diệc ngẫu nhiên,
Cập thử tân quá vũ.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Ếch kêu bên thanh thảo
Ve khóc bãi thuỳ dương
Ta đi cùng ngẫu nhĩ
Đến đó mưa qua đường.
Nguồn: Tuệ Sỹ, Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng, NXB Ca Dao, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Xuất đô lai Trần, sở thừa thuyền thượng hữu đề kỳ 1