05/02/2023 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc Qua Châu hoài cựu ký Cố Lợi Tân Vương Hựu Tân ẩn cư
泊瓜洲懷舊寄顧利賓王又新隱居

Tác giả: Lưu Bính - 劉炳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 20:56

 

Nguyên tác

潮聲月色滿江船,
回首春風十六年。
憶得石橋楊柳巷,
珠簾銀燭聽歌眠。

Phiên âm

Triều thanh nguyệt sắc mãn giang thuyền,
Hồi thủ xuân phong thập lục niên.
Ức đắc Thạch Kiều dương liễu hạng,
Châu liêm ngân chúc thính ca miên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầy thuyền trăng sáng tiếng triều reo
Mười sáu xuân qua gió thổi vèo
Nhớ đến Thạch Kiều ngõ dương liễu
Nghe ca ngủ dưới nến rèm treo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Bính » Bạc Qua Châu hoài cựu ký Cố Lợi Tân Vương Hựu Tân ẩn cư