29/05/2024 13:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ngả

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/09/2016 10:57

 

Tình bẻ bai
Khi hai lòng hai ngả
Như mặt trời, mặt trăng không cùng thì giờ
Buồn vui giận dỗi không có nhau
Nước mắt chao trong lòng thành đá
Mưa mùa thu trút đổ lời tang chế
Nẻo tim lầy lội cuộc đời.
Cái Bè, Tiền Giang, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hai ngả