23/03/2023 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1
出妓金陵子呈盧六其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 19:55

 

Nguyên tác

安石東山三十春,
傲然攜妓出風塵。
樓中見我金陵子,
何似陽臺雲雨人。

Phiên âm

An Thạch Đông Sơn tam thập xuân,
Ngạo nhiên huề kỹ xuất phong trần.
Lâu trung kiến ngã Kim Lăng tử,
Hà tự Dương Đài vân vũ nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Yên Thạch Đông Sơn ba mươi tuổi
Ngạo nghễ đưa kỹ nữ hoàn lương
Gặp tôi khách đất Kim Lăng
Nào đâu phải kẻ hoa trăng Dương Đài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuất kỹ Kim Lăng tử trình Lư lục kỳ 1