03/03/2021 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ỷ nguyệt
倚月

Tác giả: Cừu Viễn - 仇遠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 09:13

 

Nguyên tác

大江東去月分明,
烏鵲南飛露氣清。
如此嬋娟人不愛,
倚樓獨立過三更。

Phiên âm

Đại Giang[1] đông khứ nguyệt phân minh,
Ô thước nam phi lộ khí thanh.
Như thử thuyền quyên[2] nhân bất ái,
Ỷ lâu độc lập quá tam canh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng ngời sông chảy về đông,
Trong lành sương móc quạ vòng xuống nam,
Thiền quyên ai chẳng mến ham,
Quá canh ba vẫn đứng dòm ngoài hiên.
[2] Chỉ mặt trăng.
[1] Tức sông Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Viễn » Ỷ nguyệt