04/10/2022 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Quan ký Trường An Lý chủ bạ
玉關寄長安李主簿

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 17:46

 

Nguyên tác

東去長安萬里餘,
故人何惜一行書。
玉關西望堪腸斷,
況復明朝是歲除。

Phiên âm

Đông khứ Trường An vạn lý dư,
Cố nhân hà tích nhất hàng thư.
Ngọc Quan tây vọng kham trường đoạn,
Huống phức minh triêu thị tuế trừ[1].

Dịch nghĩa

Đi hướng đông về Trường An xa hơn vạn dặm,
Bạn thân sao tiếc vài hàng chữ gửi thư.
Từ ải Ngọc Môn này, nhìn về phía tây không thể không buồn,
Huống hồ ngày mai lại là ngày cuối năm rồi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trường An vạn dặm phía đông
Nhớ nhau xin viết đôi dòng cố nhân
Ngọc Môn ruột đứt từng phân
Phôi pha ngày tháng đã gần hết năm.
(Năm 755)

[1] Đêm cuối cùng trong năm người ta đánh trống đuổi tà ma, còn gọi là trừ tịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Ngọc Quan ký Trường An Lý chủ bạ