01/12/2022 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song Phong phố
雙楓浦

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:14

 

Nguyên tác

輟棹青楓浦,
雙楓舊已摧。
自驚衰謝力,
不道棟樑材。
浪足浮紗帽,
皮須截錦苔。
江邊地有主,
暫借上天回。

Phiên âm

Chuyết trạo Thanh Phong phố,
Song phong cựu dĩ tồi.
Tự kinh suy tạ lực,
Bất đạo đống lương tài.
Lãng túc phù sa mạo,
Bì tu[1] tiệt cẩm đài.
Giang biên địa hữu chủ,
Tạm tá thượng thiên hồi.

Dịch nghĩa

Dừng chèo nơi bến có cây phong xanh,
Hai cây phong cũ nay đã tàn.
Tự thấy ngại sức suy tàn,
Mà chẳng nói gì đến tài rường cột.
Sóng có thể đủ làm nổi mũ the,
Vỏ nên giết hết rêu đỏ ối như gấm đi.
Bên sông đất có chủ,
Tạm mượn để lên trời rồi về.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dừng chèo tại bến Thanh Phong
Hai cây lá đỏ gốc long đâu còn
Sợ cho sức khoẻ hao mòn
Sức tài rường cột cỏn con đừng bàn
Sóng đùa mặt cát miên man
Cản đường rêu gấm, mọc tràn bì tu
Đất bên sông có chủ rồi
Tạm nhờ trời nước tiếp bồi tấm thân
(Năm 769)

Lời tự: "Tại Lưu Dương huyện" 在瀏陽縣 (Tại huyện Lưu Dương, Hồ Nam).

Bến Song Phong ở phía nam thành Lưu Dương, trên bờ sông Thanh Vị, thuộc Trường Sa, Hồ Nam, thời trước có trồng hai cây phong lớn.

[1] Một loại nấm dùng làm thuốc, thường được gọi "đan bì tu" hoặc "hoàng bì tu" tuỳ theo màu sắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Song Phong phố