03/07/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kê dưỡng áp
雞養鴨

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 17:17

 

Nguyên tác

雞子雜鴨子,
抱成不相似。
雞母日臨池,
一半入煙水。
雞母得粒粟,
聲盡呼弗歸。
迢迢日向暮,
未忍獨相離。
兒子良與庸,
皆自父母出。
良者母自挾,
庸者莫自失。
天下父母心,
由來不偏恤。
闕地非常謀,
知化乃繼述。

Phiên âm

Kê tử tạp áp tử,
Bão thành bất tương tự.
Kê mẫu nhật lâm trì,
Nhất bán nhập yên thuỷ.
Kê mẫu đắc lạp túc,
Thanh tận hô phất quy.
Điều điều nhật hướng mộ,
Vị nhẫn độc tương ly.
Nhi tử lương dữ dung,
Giai tự phụ mẫu xuất.
Lương giả mẫu tự hiệp,
Dung giả mạc tự thất.
Thiên hạ phụ mẫu tâm,
Do lai bất thiên tuất.
Khuyết địa phi thường mưu[1],
Tri hoá nãi kế thuật.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trứng gà, vịt để lẫn
Ấp nở, con khác nhau
Gà mẹ ra bờ ao
Nửa đàn con xuống nước
Gà mẹ bới được thóc
Gọi mãi con không về
Trời sắp tối rồi kia
Mẹ rời con sao nỡ
Con khôn hay con dở
Đều bố mẹ sinh ra
Con khôn mẹ chăm lo
Con dại mẹ chẳng bỏ
Lòng mẹ cha, khắp cả
Con nào cũng xót thương
"Khoét đất", mẹo phi thường
Khuyên vua, đời vẫn nhớ
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Lấy ý từ chuyện Trịnh Trang công đánh dẹp Cung Thúc Đoạn trong "Tả truyện": Trang công nối ngôi cha là Vũ công làm vua nước Trịnh, mẹ là Khương thị chỉ yêu em của Trang công là Công Thúc Đoạn và cùng Đoạn mưu đánh Trang công. Trang công biết trước việc mưu phản nên đã dẹp được, Đoạn chạy ra nước khác. Trang công đưa mẹ ra an trí ở Thành Dĩnh và thề độc rằng "Chưa xuống xuối vàng thì chưa gặp mặt nhau". Sau, Trang công hối hận về việc này, nhờ có người bày kế cho đào hầm sâu dưới đất, ám chỉ suối vàng để hai mẹ con gặp nhau, giải lời thề xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Kê dưỡng áp