27/05/2022 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1
舍弟觀歸藍田迎新婦,送示兩篇其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 10:50

 

Nguyên tác

汝去迎妻子,
高秋念卻回。
即今螢已亂,
好與雁同來。
東望西江永,
南遊北戶開。
卜居期靜處,
會有故人杯。

Phiên âm

Nhữ khứ nghênh thê tử,
Cao thu niệm khước hồi.
Tức kim huỳnh dĩ loạn,
Hảo dữ nhạn đồng lai.
Đông vọng tây giang vĩnh,
Nam du bắc hộ khai.
Bốc cư kỳ tĩnh xứ,
Hội hữu cố nhân bôi.

Dịch nghĩa

Em ra đi đón vợ con,
Khi thu sang nhớ mà trở lại.
Ngay giờ đây đom đóm đã bay đầy,
Hay nhất là cùng với nhạn mà quay về.
Nhìn sang phía đông, thấy sông tây xa,
Đi về phương nam, cửa nơi phương bắc mở.
Tìm nơi yên lành mà ở,
Hẹn có chén rượu của người xưa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Em đi đón vợ, con,
Trở lại, mùa thu nhớ.
Giờ đây đom đóm đầy,
Hãy về cùng nhạn nọ.
Ngóng đông, sông tây xa,
Về nam, cửa bắc mở.
Chén rượu hẹn người xưa,
Chọn chỗ yên mà ở.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1