29/11/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng tặng kỳ 1
重贈其一

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 17:31

 

Nguyên tác

聞說將雛向墨池,
劉家還有異同詞。
如今試遣隈牆問,
已道世人那得知。

Phiên âm

Văn thuyết tương sồ hướng mặc trì,
Lưu gia hoàn hữu dị đồng từ.
Như kim thí khiển ôi tường vấn,
Dĩ đạo thế nhân na đắc tri.

Dịch nghĩa

Nghe nói cho con cháu hướng về bút mực,
Nhà họ Lưu có cách viết khác đời.
Như nay có lại góc tường mà riêng hỏi,
Thì được biết: người cõi thế không sao hiểu được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cho con cháu hướng về bút mực
Nhà họ Lưu ở mức khác đời
Góc tường riêng hỏi thăm chơi
Mới hay nói chẳng ai người hiểu đâu
Bài này làm tặng Lưu Vũ Tích, bạn thơ và bạn đồng liêu thân thiết của tác giả. Họ Lưu và con cháu đều giỏi thư pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Trùng tặng kỳ 1