11/12/2022 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 1
題長安酒肆壁其一

Tác giả: Chung Ly Quyền - 鍾離權

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 22:12

 

Nguyên tác

坐臥常攜酒一壺,
不教雙眼識皇都。
乾坤許大無名姓,
疏散人中一丈夫。

Phiên âm

Toạ ngoạ thường huề tửu nhất hồ,
Bất giao song nhãn thức Hoàng đô.
Càn khôn hứa đại vô danh tính,
Sơ tản nhân trung nhất trượng phu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Một gã thường mang rượu một vò
Hai mắt không cần nhìn Hoàng đô
Đất trời khá rộng chẳng tên họ
Lẫn giữa người đời bậc trượng phu
Nguồn: 20 nam nhân Trung Quốc, Bùi Hạnh Cẩn, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chung Ly Quyền » Đề Trường An tửu tứ bích kỳ 1