30/03/2023 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Hồ cảnh sớm

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 22:06

 

Phất phơ bờ cỏ sắc xuân rờn,
Nước chạy trời trôi liễu đứt chân.
Cá lộn ngang cành chim liệng sóng,
Xuôi dòng vài bốn chiếc thuyền con.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Đông Hồ cảnh sớm